قابل توجه دانشجویان گرامی

    حذفیات دروس عربي (1) با کد 11202، زبان قرآن 2 (صرف) با کد 12203 و زبان قرآن1(صرف) با کد 12202 به شرح ذیل می‌باشد.

    درس‌های10- 21- 22- 23 -24  و قواعد خصوصی ابواب ثلاثی مزید حذف می‌باشد