به نام خدا

  مسابقه ما منتظریم

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از 4 اسفند 1400 تا 13 فروردین 1401

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی

  قسمت مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.

  جوایز نقدی برای برندگانبه همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 02532908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 02532113757 تماس بگیرید.