به نام خدا

  مسابقه ویژه

  سخنرانی علامه مصباح یزدی ره

  (موضوع:مسئولين نظام و روحانيت در گام دوم انقلاب)

  مهلت پاسخگویی به مسابقه از 1 تا 30 بهمن

  دانشجویان گرامی برای شرکت در این مسابقه به سامانه ارتباطات فرهنگی

  قسمت مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.

  جوایز نقدی برای برندگانبه همراه امتیاز فرهنگی برای شرکت کنندگان

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 02532908193 داخلی 360 و 371

  یا شماره مستقیم فرهنگی 02532113757 تماس بگیرید.