به اطلاع كليه دانشجويان محترم مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد می رساند با توجه به تأخير اعلام اسامی دانشجويان جديد الورود و بنابر تصميم مديريت آموزش تاريخ برگزاری آزمون های پايان ترم نيمسال جاری به مدت 3 هفته به تعويق افتاد. لذا جهت مشاهده تاريخ و ساعت آزمون به سامانه خدمات آموزشی آيكون برنامه امتحانی مراجعه نماييد.

    منتظر اطلاعيه های بعدی ما باشيد.

    موفق و پيروز باشيد

    واحد امتحانات