دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی جهت اطلاع از زمان اعلام نمرات پایان ترم و بررسی درخواست های تجدید نظر به نکات زیر به دقت توجه نمایید:
  1. نتایج امتحانات پایان ترم روز پنج شنبه مورخ 99/05/09 بر روی سایت، سامانه خدمات آموزشی آیکون اطلاعیه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود.
  2. درخواست های تجدید نظر دانشجویان نسبت به سؤالات پایان ترم توسط شورای محترم علمی بررسی شد، نتایج تغییر نمرات در اطلاعیه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود.
  3. درخواست های تجدید نظر دانشجویان نسبت به نمرات میان ترم به علت مشکلات فنی تا کنون توسط اساتید محترم مورد بررسی واقع نشده است،  پس از بررسی در صورت وارد بودن درخواست های تجدید نظر، نتایج تغییر نمره میان ترم مستقیم در کارنامه (اطلاعیه کل نمرات) سامانه خدمات آموزشی اعمال خواهد شد.

  4. نمرات انتقالی و تطبیقی پس از ثبت نمرات پایان ترم در کارنامه (اطلاعیه کل نمرات) سامانه خدمات آموزشی اعمال خواهد شد.

  منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید.
  با تشکر
  واحد امتحانات