بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی که در آزمون‌های پایان نیم­سال دوم سال تحصیلی 99-1398 شرکت کرده‌اند می‌رساند که این دسته از دانشجویان می‌توانند از تاریخ 1399/05/01  تا 1399/05/15 با ورود به صفحه کاربری خود در قسمت سامانه خدمات آموزشی نسبت به انجام نظرسنجی پیرامون آزمون‌های نیم­سال جاری اقدام کنند.

    با توجه به گسترش ویروس کرونا و برگزاری آزمون‌ها به صورت مجازی، شرکت همه دانشجویان در این نظرسنجی موجب بهبود برگزاری این آزمون‌ها به صورت الکترونیکی خواهد شد.

    در صورت وجود ابهام و سوال در این خصوص، دانشجویان می‌توانند از طریق پیامگاه (واقع در سامانه دروس) مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی، قسمت ارزیابی عملکرد و بهبود روش­‌ها نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند و پرسش‌های خود را مطرح فرمایند.

    ضمنا شماره تماس 32113760 (025) برای بررسی موارد در اختیار دانشجویان گرامی می باشد.

    مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی