دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، شرایط برگزاری آزمون مجازی مجدد به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

    1. دانشجویانی که به علت مشکلات فنی سایت، اختلال اینترنت، قطع برق و یا علل موجه دیگر موفق به شرکت در آزمون های مجازی پایان ترم نشده اند، ضروری است درخواست خود را تا تاریخ 99/04/25 از طریق ثبت درخواست های سامانه خدمات آموزشی به مرکز ارسال نمایند. به درخواست های که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    2. روز برگزاری آزمون مجدد 29 تیر و ساعت آن از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

    3. دانشجویانی که قبلاً درخواست آزمون مجدد را از طریق ثبت درخواست ها ارسال کرده اند، نیاز به ارسال مجدد درخواست نمی باشد.

    موفق و پيروز باشيد

    واحد امتحانات