قابل توجه دانشجویان محترم

  حذفیات درس «اخلاق در يهوديت، مسيحيت و اديان شرقي» با کد 16413 به شرح ذيل می‌باشد و این بخش‌ها جهت مطالعه آزاد است و در امتحان پایان ترم نمی‌آید.

  1. بحث‌هاي مقدماتي كتاب (مقدمه ترجمه، درباره مترجمان، و پيشگفتار)؛

  2. هويت و اقتدار دين((هندو كيست؟(در بخش هندوئيسم)، بودائي كيست؟(در بخش بودائيسم)، سيك كيست؟(در بخش سيك)، يهودي كيست؟(در بخش يهوديت)، مسيحي كيست؟(در بخش مسيحيت) و مسلمان كيست؟(در بخش اسلام))، اقتدار، ثقات دين، وظايف رهبران، تكاليف رعايا)؛

  3. استفاده از زمان و پول و تأثير بر آنها؛

  4. تقسيمات ملي، جنگ و صلح؛

  5. مسائل جهاني.