رشته کد درس عنوان درس نوع درس محدوده استاد 
  جبرانی 31301 معرفت شناسی متن محور کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  جبرانی 31302 خداشناسی متن محور کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  جبرانی 31303 انسان شناسی متن محور کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  جبرانی 31304 فلسفه اخلاق متن محور کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  جبرانی 31305 فلسفه حقوق متن محور کل جزوه حجت الاسلام رضا محمدی
  اندیشه سیاسی در اسلام 34401 تبیین اندیشه های سیاسی متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34402 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34405 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34406 مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34407 شناخت اندیشه های سیاسی متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34408 مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34409 مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام کار کلاسی کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34413 اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان متن محور کل جزوه استاد محمد بابازاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34411 مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  اندیشه سیاسی در اسلام 34416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  اندیشه سیاسی در اسلام 34415 روش تحقیق در قرآن و سنت پروژه علمی کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر جعفر احمدی
  تاریخ اسلام 36407 نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ اسلام 36410 تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ اسلام 36416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  تاریخ اسلام 36415 روش تحقیق در قرآن و سنت پروژه علمی کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر جعفر احمدی
  تاریخ تشیع 37404 تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع) متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ تشیع 37405 خاورشناسان و تاریخ تشیع متن محور کل کتاب-به جز درس 3 حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ تشیع 37409 تاریخ اجتماعی شیعیان متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ تشیع 37410 جغرافیای تاریخی و انسانی تشیع متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ تشیع 37412 مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی متن محور کل جزوه حجت الاسلام محسن محمد زاده
  تاریخ تشیع 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  دین شناسی 35412 برداشت های کلامی از روایات اسلامی متن محور کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نیکدل
  دین شناسی 35410 فرق و مذاهب اسلامی متن محور کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نیکدل
  دین شناسی 35402 تاریخ و کلام مسیحیت متن محور کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نیکدل
  دین شناسی 35416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  دین شناسی 35403 فرهنگ و دین اعراب حجاز هنگام ظهور مقاله محور کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  دین شناسی 35406 فلسفه دین 2 کار کلاسی کل جزوه حجت الاسلام موسی ناظریان فر
  علوم قرآنی 33403 تفسیر قرآن(3) متن محور ؟؟؟ حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  علوم قرآنی 33406 علوم قرآن(2) متن محور کل جزوه حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  علوم قرآنی 33408 مبانی و روش تفسیر قرآن 1 متن محور کل جزوه حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  علوم قرآنی 33412 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  علوم قرآنی 33415 روش تحقیق در قرآن و سنت پروژه علمی کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر جعفر احمدی
  فلسفه دین 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی متن محور کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد جواد نیکدل
  فلسفه دین 32416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور کل جزوه استاد محمد علی مطهری
  فلسفه دین 32415 روش تحقیق در قرآن و سنت پروژه علمی کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر جعفر احمدی
  فلسفه دین 32410 عقل، علم و دین انبوه خوانی کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد گلی