مدیریت فرهنگی مرکزآموزش مجازی و نیمه‌حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
     در نظر دارد مسابقه  ویژه محرم را برگزار نماید. مهلت پاسخگویی به مسابقه از 13/07/98 تا 01/08/98
    می‌باشد. دانشجویان محترم جهت شرکت درمسابقه مذکور به سامانه ارتباطات فرهنگی قسمت
    مسابقات فرهنگی مراجعه نموده و از جوایز مسابقه بهره‌مند شوند.
    جایزه نفر اول 150 هزار تومان، نفر دوم 120 هزار تومان و نفر سوم 100 هزار تومان می‌باشد.