دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامي و اخلاق ورودي اول 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11317 فلسفه اسلامی (4) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 41 تا 60 حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی
  2 16404 سیره اخلاقی- تربیتی پیامبر اسلام و اهل بیت (ع) سیره معصومین (ع) 2     کل جزوه حجت الاسلام علي امین رستمی
  3 16409 آشنایی با احادیث (2) آشنايي با احاديث 2 2     کل جزوه حجه الاسلام حسین احمدی حسین آبادی
  4 16405 آشنایی با نهج البلاغه نهج البلاغه 1 2     کل جزوه حجت الاسلام سعید ارجمند فر
  5 16403 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی فلسفه تعليم و تربيت اسلامي 2     کل جزوه حجت الاسلام  دکتر کمال مظلومی زاده
  6 16412 تاریخ و مکاتب اخلاق اسلامی اعلام می شود 4     اعلام می شود حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی
  7 16411 اخلاق اسلامی جزوه استاد مبلغ 4     اعلام می شود حجت الاسلام جواد مبلغ
  دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامي و اخلاق ورودي دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 40 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 16408 آشنایی با احادیث (1) آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2     کل جزوه  حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  3 16417 روان شناسی عمومی روان شناسي كاربردي 1 2     کل جزوه حجت الاسلام حسین رضائیان
  4 16402 آشنایی با عرفان اسلامی آشنایی با عرفان اسلامی/ احمد سعیدی 4     کل جزوه حجت الاسلام دکتر رسول باقریان
  5 16401 منتخب متون اخلاقی (انگلیسی) زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 12 استاد رضا کاظمی راد
  6 16407 تاریخ امامت تاریخ اسلام 2 2     کل جزوه حجت الاسلام سیدمهدی حسین پور
  7 16410 منتخب متون عرفان عملی مبانی و اصول عرفان عملی در اسلام / احمدحسین شریفی نشر (سمت)، 4     فصل هاي اول تا چهارم  دکتر اصغر نوروزی
  دروس نيم سال  دوم98 رشته معارف اسلامي و اخلاق ورودي اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب /کتاب حمید محمدی 4 11202   سوره های نبا و نازعات حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام حسن حاج حسینی
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 30 حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  دروس نيم سال  دوم 98 رشته معارف اسلامی و اخلاق ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11207 زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی 3     کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  2 11203 عربی (2) زبان قرآن 3 2 11202   کل جزوه حجت الاسلام یدالله پور
  3 11206 عربی (5) زبان قرآن 8 3 11202   کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 1 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  5 11303 تاریخ صدر اسلام تاریخ اسلام 1 2     کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) خداشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
    11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) راه و راهنماشناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام کریم سبحانی
    11318 روش تحقیق روش تحقیق 2     کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  درس متفرقه ورودي نيم سال اول 98 (این درس برای قبل 98 اختیاری است)
  9 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی