دروس ارائه شده رشته معارف اسلامي و ادیان ویژه دانشجویان کاشناسی ورودي سال 96 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

  دروس نيم سال اول 98 رشته اديان ورودي اول و دوم95
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته اديان ورودي اول 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 41 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 17413 مبانی عرفان اسلامی آشنایی با عرفان اسلامی/ احمد سعیدی 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر رسول باقریان
  3 17401 زبان تخصصی (1) ( متون مقدس ادیان) زبان  تخصصي 2     درس 1 تا 15 استاد احمدرضا جليلي
  4 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  5 17415 تاریخ فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه اسلامی 4     کل جزوه حجه الاسلام دکتر مهدی برهان
  6 17406 یهودیت یهودیت 3     کل جزوه حجت الاسلام محمد رضا اسدی
  7 17405 ادیان باستانی و ابتدایی اديان ابتدايي و خاموش عبدالرحيم سليماني اردستاني نشر: قم : كتاب طه 2     کل کتاب حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  8 17408 ادیان ایران پیش از اسلام جزوه. 2     کل جزوه حجت الاسلام سید محمد حاجتی
  دروس نيم سال اول 98 رشته اديان ورودي  دوم96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب  4 11202   کل کتاب حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل جزوه  حجت‌الاسلام  دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام  دكتر محمد فولادی ‎وندا
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 31 دکتر مهدی کهنوجی
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته اديان ورودي اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11204 عربی (3) نحو متوسطه  4 11202   کل کتاب حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 11302 اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 2 2     کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) جهان شناسی 2     کل جزوه حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  4 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) انسان شناسی 4     کل جزوه  حجت‌الاسلام كريم سبحانی
  5 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) اخلاق در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی
  6 11314 فلسفه اسلامی (1) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 1 تا 22 حجت الاسلام محمد رضا برته
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته اديان ورودي اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11201 فارسی  زبان و ادبيات فارسي 3     کل جزوه استاد علی اصغر کاویانی
  2 11209 تربیت بدنی تربيت بدني 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  3 11210 دانش خانواده خانواده سالم 1     کل جزوه  حجت الاسلام دکتر علي ابوترابی
  4 11202 عربی (1) زبان قرآن 1
  زبان قرآن 2 
  4     کل جزوه حجه الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 11208 انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2     کل کتاب  حجت الاسلام سعيد باغستانی
  6 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) قرآن شناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی 
  1 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی