آیت‌الله فیاضی

  حضرت آیت الله‌ غلامرضا فياضي‌ در سال‌ 1328 در قم‌ و در ميان‌ خانواده‌اي‌ متدين‌ و دوستدار روحانيت‌ و علماي‌ شيعه‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌ مرحوم‌ حاج‌ اسدالله‌، به‌‌ بنايي‌ اشتغال‌ داشت‌ و از همان‌ راه‌ روزگار مي‌گذراند. آیت الله‌ فياضي‌ پس‌ از اين كه‌ قرآن‌ و بخشي‌ از دروس‌ فارسي‌ را نزد مادر خود و مكتب‌ خانه‌ فرا گرفت‌، با پدر خود به‌ بنايي‌ ساختمان‌ مي رفت‌. در يكي‌ از روزها كه‌ با پدر خود به‌ منزل‌ روحاني‌ جليل‌ القدري‌ براي‌ تعمير ساختمان‌ رفته‌ بود، مورد عنايت‌ آن‌ روحاني‌ جليل‌القدر قرار گرفت‌ و با عنايت‌ او و رخصت‌ پدر به‌ امر اشتغال‌ در حوزه‌ علميه‌ قم‌ رو آورد. پس‌ از طي‌ مقدمات‌، به‌ دروس‌ سطح‌ در نزد استادان‌ مشهور آن‌ روزگار راه‌ يافت‌ و سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ استادان‌ برجسته حوزه‌ علميه‌ قم‌ رفت‌ و سال ها از محضر آنان‌ بهره‌مند شد. او همزمان‌ با تحصيل‌ فقه‌ و اصول‌، علوم‌ عقلي‌ را نيز در نزد استادان‌ خبره‌ فرا گرفت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ بعدها خود به‌ تدريس‌ آن‌ دروس‌ رو آورد و درس‌ او در زمره بهترين‌ دروس‌ حوزه‌ در علوم‌ عقلي‌ به‌ شمار رفت‌. ایشان‌ در سال هاي‌ تحصيل‌ خود به‌ محضر استادان‌ برجسته بسياري‌ شرفياب‌ شد. او جامع‌ المقدمات‌ را نزد مرحوم‌ شيخ‌ محمد حسن‌ قاضي‌زاده‌ كه‌ همانا مشوق‌ اصلي‌ او براي‌ رو آوردن‌ به‌ تحصيل‌ در حوزه‌ بود، فرا گرفت‌. سيوطي‌ را نزد حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ باكويي‌ امام‌ جمعه‌ فريدون‌ كنار و مغني‌ را هم‌ نزد او و نيز در محضر آية‌الله‌ شيخ‌ حسن‌ تهراني‌ و آقاي‌ جليلي‌ آموخت‌. حاشيه‌ را نزد حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ باكويي‌ و مختصر را نزد آية‌الله‌ دوزدوزاني‌ و معالم‌ را نزد حجت الاسلام‌ والمسلمين‌ فاضل‌ هرندي‌ خواند و سپس‌ به‌ دروس‌ لمعه‌ آقاي‌ سيد ابوالفضل‌ موسوي‌ تبريزي‌ و آقاي‌ تقديري‌ رفت‌. استاد او در رسائل‌ آية‌الله‌ العظمي‌ نوري‌ همداني‌ و آية‌الله‌ مؤمن‌، در مكاسب‌ آية‌الله‌ شيخ‌ علي‌ پناه‌ اشتهاردي‌ و آية‌الله‌العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ و در كفايه‌ آية‌الله‌ العظمي‌ نوري‌ همداني‌ و آية‌الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ بود. وي‌ از سال‌ 51 به‌ مدت14 سال‌ در دروس‌ خارج‌ حضرات‌ آيات‌ آقايان‌ گلپايگاني‌، اراكي‌، حائري، شاه‌ آبادي، شيخ‌ كاظم‌ تبريزي، شيخ‌ جواد تبريزي‌ و وحيد خراساني‌ شركت‌ كرد. او در بخش‌ علوم‌ عقلي، شرح‌ منظومه‌ سبزواري‌ را نزد آية‌الله‌ گرامي، بدايه‌ را نزد آية‌الله‌ جوادي‌ آملي، نهايه‌ را نزد آية‌الله‌ مصباح‌ يزدي‌ ره و اسفار را نزد آية‌الله‌ جوادي‌ آملي‌ فرا گرفت‌. همچنين‌ او تمهيدالقواعد و شرح‌ فصوص‌ الحكم‌ را نزد آية‌الله‌ جوادي‌ آملي‌ آموخت‌. از دوستان‌ او در سال هاي‌ تحصيل، حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ غروي‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد. حجة‌الاسلام‌والمسلمين‌ فياضي‌ در سال هاي‌ متمادي‌ و ازسال هاي‌ آغازين‌ تحصيل‌ به‌ امر تدريس‌ اهتمام‌ ويژه‌اي‌ داشت. او در دروس‌ مختلف‌ دوره مقدمات‌ و سطح‌ را بارها تدريس‌ كرده‌ و سپس‌ به‌ تدريس‌ بدايه، نهايه‌ و شرح‌ اشارات‌ رو آورده‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ نيز به‌ تدريس‌ اسفار اشتغال‌ دارد. تبيين‌ زيبا و استوار علوم‌ عقلي‌ از ويژگي هاي‌ اوست‌ و دروس‌ و حتي‌ نوارهاي‌ تدريس‌ او همواره‌ مورد استفاده‌ طلاب‌ بوده‌ است. ازایشان تعليقه‌اي‌ بر نهاية‌ الحكمه‌ علامه‌ طباطبايي ره‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. او از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ در قم‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌ تدريس، به‌ پژوهش‌ در مؤسسه‌ امام‌ خميني ‌ره‌ مي پردازد.

  سوابق تحصيلي

  اجتهاد.

  فعاليت هاي اجرايي

  عضو هيئت رئيسه مؤسسه امام خميني ره، عضو هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسلامي، مدير مركز تخصصي فلسفه اسلامي حوزه علميه قم، عضو هيئت مميزه مشترك مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي حوزوي دانشگاهي، عضو هيئت امناي دانشگاه قم.

  آثار و تاليفات

  كتاب:

      هستي و چيستي در  مكتب صدرائي؛
      علم‏ النفس فلسفي؛
      درآمدي بر معرفت ‏شناسي؛
      جدلية الوجود و الماهيّة؛
      پرنيان انديشه؛
      تعليقات اسفار؛
      تعليقات بداية الحكمة؛
      تعليقات شرح اشارات،
      نمط‏هاي 3-5؛
      تعليقات نهاية الحكمة؛
      تقريرات درس اصول حضرت آية الله العظمى حاج شيخ مرتضي حائري؛
      تقريرات درس فقه حضرت آية الله العظمى حاج شيخ كاظم تبريزي.

      المنطق ناشر:  جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي
      درآمدي بر معرفت شناسي - ناشر:  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
      منطق - ناشر:  دار العلم
      هستي و چيستي در مكتب صدرايي - ناشر:  پژوهشكده حوزه و دانشگاه
      نهاية‌ الحكمه‌ علامه‌ طباطبايي‌ - ناشر:  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

  مقالات

      كتاب شناسي طراحي و گرافيك - محل نشر: هنر ديني » بهار 1379 - شماره 3 » (20 صفحه - از 205 تا 224)
      كتاب شناسي نقاشي - محل نشر: هنر ديني » زمستان 1378 - شماره 2 » (39 صفحه - از 184 تا 222)
      بخش اول: علوم عقلي اسلامي علم پروردگار به آفريدگان، پيش از آفرينش - محل نشر: معارف عقلي » تابستان 1387 - شماره 10» (16 صفحه - از 7 تا 22)
      بخش اول: (علوم عقلي اسلامي) وجود ذهني در فلسفه اسلامي
      محل نشر: معارف عقلي » تابستان 1386 - شماره 6 » (12 صفحه - از 7 تا 18)
      نخستين سخن - محل نشر: معرفت فلسفي » پاييز 1386 - شماره 17 » (4 صفحه - از 7 تا 10)
      كرسي نقد و نظريه پردازي: نسبت «عقل و وحي» از ديدگاه فلسفه و مكتب تفكيك
      محل نشر: كتاب نقد » زمستان 1385 - شماره 41 » (42 صفحه - از 309 تا 350)
      حقيقت ايمان از منظر ملاصدرا و علامه طباطبايي - محل نشر: پژوهش هاي ديني » بهار 1384 - شماره 1 » (16 صفحه - از 5 تا 20)
      اصالت وجود و عينيت ماهيت - محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار 1379 - شماره 1 » (16 صفحه - از 71 تا 86)
      معرفت شناسي - محل نشر: ذهن شماره 1

  مصاحبه‌ها

      عينيت وجود
      ميزگرد فلسفه شناسي(3)/فلسفه اسلامي
      ميزگرد فلسفه شناسي(5)/عوامل و زمينه هاي مخالفت با فلسفه در جهان اسلام
      ميزگرد هويت فلسفه اسلامي
      گفت و گويي در باب حكمة متعاليه
      ميزگرد فلسفه شناسي(6)ارزيابي حال و آينده فلسفه اسلامي
      ميزگرد فلسفه شناسي(4) مكاتب فلسفه اسلامي
      ميزگرد: حقيقت علم
      ميزگرد فلسفه شناسي (9) فلسفه و دين
      امكان فلسفه اسلامي (1) و (2)
      كرسي نقد و نظريه پردازي: نسبت «عقل و وحي» از ديدگاه فلسفه و مكتب تفكيك
      كرسي نقد و نظريه پردازي: نسبت «عقل و وحي» از ديدگاه فلسفه و مكتب تفكيك
      عينيت وجود و ماهيت
      ميز گرد فلسفه شناسي رابطه فلسفه و عرفان (2)

  تصویر: