ثبت نام در دوره های کارشناسی هر ساله و در دو نوبت از طریق آزمون سراسری و به صورت متمرکز با دیگر مراکز آموزش عالی براساس سوابق تحصیلی دوره دیپلم و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می شود. داوطلبان پس از انتشار اطلاعیه از سوی سازمان سنجش با مراجعه به سایت آن سازمان پس از خریداری کارت گروه آزمایشی مربوطه نسبت به دانلود دفترچه انتخاب رشته از سایت آن سازمان اقدام و کد رشته های این مرکز آموزش عالی را با نام «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)» استخراج و انتخاب رشته می کنند. شایان ذکر است کلیه مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و علمی داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام و لیست پذیرفته شدگان نهایی جهت دعوت از آنها برای ثبت نام در اختیار مرکز قرار داده می شود. بازه های زمانی پذیرش و نحوه ثبت نام در هرسال توسط دفتر طرح و برنامه و پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم و سازمان سنجش اطلاع رسانی خواهد شد.