به آگاهی دانشجویان و دانش‌پژوهان محترم می‌رسد در صورتی که تمایل دارند در کلاس‌های متمرکز قم شرکت نمایند می‌توانند با توجه به تذکرات ذیل از طریق سامانه خدمات آموزشی خود ثبت‌نام کنند.
  تذکرات:
  1- ثبت‌نام کلاس‌ها در یک مرحله انجام می‌شود.
  2- برای دروسی که تعداد درخواست کنندگان آن به حد نصاب برسد کلاس برگزار می‌شود.
  3- در صورت ثبت‌نام مجدد، اطلاعات قبلی پاک و اطلاعات جديد جايگزين خواهد شد.
  4- برای شرکت در این کلاس‌ها نمره کلاسی در نظر گرفته نشده است.
  5- حضور در این کلاس‌ها برای دانشجویانی که ثبت‌نام می‌کنند الزامی است بنابراين اگر دانشجو پس از ثبت‌نام،‌ حتی در یک جلسه 2 ساعته هم غیبت کند یک نمره از نمره پایانی ایشان کسر می‌گردد.
  6- هزینه خوابگاه: برای دانشجویانی که 4 روز یا کمتر از این مقدار در خوابگاه اقامت داشته باشند مبلغ 50 هزار تومان و برای کسانیکه بیشتر از چهار روز استفاده می‌کنند مبلغ 100 هزار تومان می‌باشد که این مبلغ را می‌بایست به شماره حساب سپهر 0101370236007 بانک صادرات به نام محسن تنها واريز و فيش آن را به شماره 32931998-025 فکس و اصل فيش را همراه بياورند.
  7- فيش واریزی حتماً بايد به نام دانشجو باشد.
  8- توجه داشته باشید در هر صورت مبلغ پرداخت شده مسترد نخواهد شد.
  9- دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه همراهان دانشجو ندارد.
  10- برای استفاده بیشتر دانشجویان برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار خواهد شد.
  11- تاریخ ثبت‌نام از 3/2/93 لغایت ساعت 23 مورخ 7/2/93 می‌باشد.
  12- تاریخ برگزاری: 26/2/93 لغایت 2/3/93 می‌باشد.
  مکان: قم – جمکران – مجتمع یاوران حضرت مهدی موعود(عج) تلفن: 37254464 با پیش شماره 025